Шығыс кеспе

Шығыс кеспесінің тығыздығы мен икемділігі асып түседі
Дәстүрлі дайындалған кеспе кесектерінің ұқсастығы
оның қасиеттерін сақтап қалуға мүмкіндік береді
дайын тағамдарда ұзақ уақыт бойы.